Villa B, Sundsvall

Betongvilla i Sundsvall 

Vid skogskanten i ena änden av ett nytt småhusområde i Sundsvall har vi ritat ett enfamiljshus i två plan. Beställaren önskade sig ett modernt "stenhus", vilket efter hand ledde till tanken om ett hus uppfört av prefab-element i betong - billigt och underhållsfritt. Fasadelementen är 350 mm tjocka och innehåller 200 mm isolering av skumplast. Fasta fönsterglas har infästs direkt mot betongen för att minska upplevelsen av gräns mellan inne och ute, vilket ytterligare kunnat minska kostnaderna. Ett mindre hus, även detta i betong, innehållande en ateljé har uppförts intill huvudbyggnaden.

Nytt enfamiljshus + ateljé om 170 + 15 m² BTA.

Foto: © Scott W Benedict, se mer här

Beställare: Privat
Plats: Mårtensro, Sundsvall
År: 2004
Ansvarig arkitekt: Per Kraft
Handläggande arkitekt: Per Kraft


Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA