Studentbostäder i Sollentuna

Vi har på uppdrag Kreativa Bostäder AB utarbetat detta bidrag till en markanvisningstävling i Sollentuna. Ambitionen har varit att hitta en ny bostadstypologi för små lägenheter i mycket smala hus på pelare i en mycket brant skogsbacke. De smala husvolymerna nås via soliga balkonger och har väldigt goda ljusförhållanden. Båda kvarteren har varsin gemensam sol- och utsiktsterrass. Lägenhetsplanerna är minimala men effektiva och rumsligt differentierade.

Beställare: Kreatva bostäder
Plats: Sollentuna, Stockholm
År: 2016
Ansvarig arkitekt: Leif Brodersen
Handläggande arkitekt:

Hanna Michelson

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Leif Brodersen

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Stefan Björnson

Delägare, Arkitekt MSA (föräldraledig)

Tolla Stuart Dahlgren

Arkitekt MSA

Tove Forsblom

Tidigare medarbetare
Arkitekt MFA/MSA