Stadsvisionen, Sundsvall

För att Sundsvallsregionen skall kunna fortsätta växa och hävda sin plats bland nordens regioner är det nödvändigt att Sundsvalls stadskärna växer och ökar sin dragningskraft.

Sundsvall stadskärna har alla möjligheter att växa och utvecklas. Dess viktigaste tillgångar är det geografiska läget, den unika stadskärnan och det storslagna landskapet, samtidigt som det finns gott om centralt belägen attraktiv mark. Vårt förslag innebär en förlängning av det befintliga rutnätet mot fjärden i öster, där olika byggnadstyper och aktiviteter kan inrymmas. Staden kan återigen få växa med samma flexibilitet och mångfald som i Stenstaden eller på Södermalm. Det är också viktigt att inte se trafiken enbart som ett problem utan som en viktig resurs. Trafikleder kan omvandlas från barriärer till esplanader, alléer och gator för handel och verksamheter. En bättre utformning av platsen där E4:an korsar Selångersån, som låter staden komma fram till vattnet är ett annat viktigt mål. Stråket längs ån mot Mittuniversitetet vid Åkroken och parkerna längs bäckarna från norra och södra stadsberget är unika för Sundsvall och bör förbättras så att de blir tydligare, vilket ger stadskärnan bättre kontakt med havet och den omgivande naturen.

Vårt förslag var ett av de projekt som låg till grund för Stadsvision Sundsvall - ett samlande dokument som nu ger riktlinjer för hur staden skall byggas ut.

Joel Hedgren

Delägare, Arkitekt SAR/MSA 

Ola Andersson

Tidigare medarbetare,
Arkitekt

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA