Södra Skanstull

Utveckling av Södra Skanstull, ett komplext stadsbyggnadsprojekt där vi tillsammans med fastighetsägaren Diligentia och staden planerar för en förlängning av Åhlenskvarteret mot söder.

Söder växer ut mellan broarna vid Skanstull

I samband med att Stockholms stad tagit fram ett planprogram för Södra Skanstull har vi hjälpt Skandia fastigheter med utvecklingen av kvarteret Åkern, Åhlénskvarteret vid Ringvägen/Götgatan. Denna strategiskt belägna fastighet kommer att få stor betydelse för att koppla ihop den nya bebyggelsen mellan broarna med övriga Södermalm. Kvarteret fördubblas i storlek genom en utbyggnad mot söder, organiserad kring en ny publik passage från Ringvägen; en varierad sekvens av gränder och gårdar kantad av handel, serveringar och entréer till kontor och bostäder.

Den nya delen av kvarteret hamnar i ett utsatt och tekniskt komplicerat läge mellan Skanstullsbron och Johanneshovsbron, ovanpå Söderledens påfarts- och avfartsramper. Bebyggelsen placeras som bullerskärmar mot omgivningen, med innehållet organiserat i olika nivåer: parkering/handel/kontor/bostäder. Passagen fortsätter söderut genom en serie gårdsrum och passager innan den mynnar ut i Södra Skanstulls tänkta huvudaxel, Diagonalen. 

Som storslagen avslutning på Götgatan och Södermalms kvartersbebyggelse finns också ett höghus inritat i den framtida fastighetens sydöstra hörn.

Beställare: Skandia fastigheter
Plats: Kvarteret Åkern 16, Skanstull
År: 2013 - pågående
Ansvarig arkitekt: Per Kraft
Handläggande arkitekt: Stefan Björnsson

Jonas Torsvall

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Stefan Björnson

Delägare, Arkitekt MSA (föräldraledig)

Ylva Fagraeus Lundström

Arkitekt MSA