Södra huset

2BK Arkitekter har fått i uppdrag av Akademiska hus att rita ombyggnaden av kontorsplanen i David Helldéns Södra huset på Stockholms Universitet, Frescati. Inflyttning sommar/höst 2017.

Beställare: Akademiska hus
Plats: Frescati, Stockholm
År: 2016- 2017
Ansvarig arkitekt: Per Kraft
Handläggare: Jonas Torsvall


Jonas Torsvall

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Martina Garreta Cano

Arkitekt

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA