Södra huset

Stockholms universitets nya kontor invigt

2BK har hjälpt Akademiska Hus och deras hyresgäst Stockholms Universitet i processen att gå från stängda kontorsrum till en verksamhetsbaserad arbetsplats. Tillsammans med Indicum, som gjort lös inredning, har vi omvandlat ett våningsplan i David Helldéns Södra Huset i Frescati från cellkontor med korridor till en öppnare, ljusare och framför allt mer varierad kontorslösning där vi lagt mycket energi på att ändå bevara och utveckla ursprungliga detaljer, karaktär och intentioner. Det första våningsplanet (Hus F, plan 6) invigdes 16/11 av universitetets rektor Astrid Söderbergh Widding och blir ett pilotprojekt som ska stå förebild för fler framtida ombyggnader i Södra Huset.

Södra Huset är Stockholms Universitets ikoniska byggnad i Frescati som består av sex flyglar med fasader helt täckta av glas i en svag blågrön nyans. Det ritades i skarven mellan 60- och 70-tal av David Helldén och är utfört i en kompromisslös modernistisk stil. Konstnären Olle Baertling var inblandad i den konstnärliga gestaltningen och i de allmänna utrymmena finns flera av hans verk, vissa gjorda specifikt för byggnaden.

Att anpassa denna ganska strikt rationella byggnad till moderna krav krävde en helt ny planlösning och utmaningen har legat i att ändå bevara känsla och karaktär. Vi har strävat efter att lyfta fram konstruktionen av prefabricerade pelare och tak i betong som skulpturala element samt att återskapa originaldetaljer som korridorernas grafiska golvmönster, foderlösa dörrkarmar och fönsterbrädor i formpressad plywood. Interiören följer Helldéns intentioner om en i huvudsak vit rymd med ett spel mellan matta och blanka ytor och enstaka starka kulörer som accenter.

Beställare: Akademiska hus
Plats: Frescati, Stockholm
År: 2016- 2017
Ansvarig arkitekt: Per Kraft
Handläggare: Jonas Torsvall


Jonas Torsvall

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Martina Garreta Cano

Arkitekt

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA