Parkeringshus vid Odenplan

2bk har på uppdrag av fastighetsägaren av kontorshuset vid Odenplan gjort flera omfattande renoveringar.  I fastighetens källarvåningar ligger ett stort garage i tre plan som sedan husets invigning 1960 varit ett publikt parkeringshus; förmodligen stadsdelens största. 2011 var det dock nedslitet och förde en tynande tillvaro; stora ytor var uthyrda till långtidsförvaring av fordon och betongbjälklagen hade tagit stryk av all sörja som bilarna dragit in under årens lopp. En omfattande renovering genomfördes, infartsbyggnaden rustades upp och en mer tillgänglig entré öppnades upp från Odengatan. Med nya ytskikt, färgsättning och ny belysning har garaget omvandlats till ett av stadens mest gästvänliga parkeringshus. 

Isabell Gonzaga

Tidigare medarbetare, SAR/MSA

Joel Hedgren

Delägare, Arkitekt SAR/MSA 

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA