Spelbomskan - Ombyggnad av kontorshus vid Odenplan

Spelbomskan 12 är en kontorsfastighet vid Odenplan som genomgått en totalrenovering efter våra ritningar.Tidigare har projektet genomgått flera faser, däribland ett parallellt uppdrag och en utredning där även den intilliggande fastigheten läkarhuset ingick i projektet. Förslaget var då en total ombyggnad av kvarteret med tillägg i form av bostäder och galleria. I slutändan bestämde sig fastighetsägaren för att renovera kontorshuset i sin helhet, med bara några få yttre förändringar. 

Byggnadens 28000 m2 har sedan 2012 byggts om våningsvis, där hyresgästerna skulle kunna sitta kvar på de våningar som inte berördes i varje aktuell etapp. I byggnadens lågdel mot Odengatan fanns tidigare stora outhyrda ytor men efter att en ny representativ entré tillskapats åt detta håll sitter nu Svensk Byggtjänst och 7A konferens i denna del av fastigheten. Den nya entrén betjänar också Coop, SATS gym och ett parkeringshus i tre våningar som också uppgraderats till ett av Stockholms modernaste. Huset stod färdigrenoverat 2016.

Vi har fått en betydelsefull roll i hela projektet, som visionärer i tidiga fastighetsutvecklingskisser och parallella uppdrag, som samordningsansvariga och BAS-P för projekteringen och som delaktiga i upphandling och uppföljning på plats under hela byggtiden, vilket bidragit till en smidig och kostnadseffektiv byggprocess.

Beställare: Newsec
Plats: Odenplan, Stockholm
År: 2012-2016
Ansvarig arkitekt: Per Kraft
Handläggande arkitekt: Joel Hedgren

Camilla Lindberg

Tidigare medarbetare, SAR/MSA

Isabell Gonzaga

Tidigare medarbetare, SAR/MSA

Joel Hedgren

Delägare, Arkitekt SAR/MSA 

Jonas Torsvall

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA