På höjden i Gävle

Vårt tidigare förslag om en på- och tillbyggnad av Folkets hus har bearbetats och ersatts av en 30 våningar hög skyskrapa som, om den uppförs, blir Norrlands första. 

Målgruppen för de tillkommande bostäderna är liksom i det tidigare förslaget i första hand 55+, men i den 100 meter höga byggnaden inryms även publika plan, som spa och restaurang i husets högsta våningar. Det generösa fasadglaspartierna ska ge associationer till Gävles framstående glasformgivare Gunnar Cyrén.

Vid höghusets fot föreslås även en låg radhusbebyggelse som knyter an till sin högreste granne genom ett publikt torg. 

Läs pressmeddelande från Folkets Hus fastigheter nedan: 


"Fastighet och utveckling:

Efter att tidigare förslag till utveckling av Folkets Hus fastighet förkastats av olika skäl, har Leif Brodersen vid 2BK Arkitekter AB i Stockholm tillsammans med tjänstemännen på samhällsbyggnadskontoret i Gävle Kommun arbetat fram ett både djärvt och estetiskt tilltalande förslag som fastighetsbolaget mer än gärna skulle tänka sig att genomföra. Detta är ett förslag där den tidigare tilltänkta påbygganden av Folkets Hus ersätts med ett höghus som uppförs på direkt intilliggande parkering. Den fråga som kvarstår är hur Gävleborna ser på sin stad och hur man önskar att se den utvecklas och växa. Vi ser fram emot all respons och vi kommer ödmjukt att ta till oss av den och även ta den under övervägande i samråd med Gävle Kommun.  I det fall förslaget slutgiltigt godtas i sin helhet, skulle det kunna betyda att Gävle Stad får en skyskrapa enligt organisationen Emporis Standards definition. Den gamla Folkets Husbyggnaden lämnas i stort sätt oförändrad utvändigt, även om byggnaden kommer att genomgå en tämligen omfattande renovering invändigt.

De övre planen i höghuset kommer att kunna inrymma såväl restaurang som spa, detta medans de nedre planen blir vigda åt kontor, möteslokaler och garage. Däremellan är tanken att inrymma cirka 100 lägenheter som kommer att upplåtas i bostadsrättform. Lägenheterna kommer i huvudsak att vara tvåor och treor och sannolikt prissatta i nivå med den nyproduktion som idag sker. Det kommer att vara en viss prisskillnad per våningsplan om än ej lika markant som i vanliga flerbostadshus.
En intressant egenskap värt att nämna avseende detta tidstypiska höghus av glas och betong är att vi ämnar uppföra byggnaden med en tillsats, TiOmix, i betongen, som gör att fasaden under byggnadens hela livstid kommer att bryta ner kvävgaser och organisk smuts, så fasaden kommer i sig att ha en aktivt luftrenande effekt.  
Beroende på hur detta förslag tas emot av den demokratiska processen så räknar vi med att en byggstart borde kunna ske inom två till fem år från dagens datum. 


Fredrik Funcke, Vd
Folkets Hus fastighet i Gävle AB"

Hanna Michelson

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Leif Brodersen

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Ulrika Romare

Tidigare medarbetare, Arkitekt SAR/MSA