Nytt förslag till om- och tillbyggnad av Folkets hus, Gävle

Ett nytt förslag till om- och tillbyggnad av Folkets hus där utgångspunkten är att dels bygga en ny byggnadsdel bredvid Folkets Hus, och dels göra en lättare påbyggnad med ca 10 (från takfoten indragna) radhus med gröna terrasser. 

På detta sätt behöver endast mindre ingrepp göras i befintlig stomme, vilket möjliggör en mer varsam ombyggnad av själva Folkets Hus-fastigheten. Istället för en större påbyggnad föreslår vi ett helt nytt sexton våningar högt flerbostadshus (omedelbart väster om Folkets Hus), rymmande ca 50 lägenheter med stora inglasade och grönskande utsiktsbalkonger, service, restaurang och spa-avdelning mm. 

Målgruppen för alla tillkommande bostäder är i första hand 55+. Alla nya lägenheter erbjuder kontakt med de många olika aktiviteterna i Folkets Hus – bio, teater, dans, fortbildning, studiecirklar, föreningsverksamhet mm. De nya byggnadsdelarna är placerade och utformade så att de inte skuggar omgivande bebyggelse och ger ny grönska till stadsbilden. Utformningen skall framhäva den befintliga byggnaden och med mycket fasadglas ge associationer till Gävles framstående glasformgivare Gunnar Cyrén.

Relaterade projekt