Kopparklädd villatillbyggnad på Lidingö

Kopparklädd tillbyggnad i två plan som tydligt kontrasterar mot den befintliga träarkitekturen från 1910.

Den murade tillbyggnaden öppnar sig mot söder med stora glaspartier mot trädgården. Tillbyggnaden camoufleras med grönska på fasad och tak för att smälta in och bli en del av trädgården. En glasad midja särskiljer det befintliga huset från det nya och tydliggör det nya avtryck som tillbyggnaden ger.

Foto: © Tove Falk Olsson

Beställare: Privat
Plats: Lidingö
År: 2007-08
Ansvarig arkitekt: Svante Bengtsson
Handläggande arkitekt: Svante Bengtsson

Annica Jansson

Tidigare medarbetare,
Arkitekt

Ola Andersson

Tidigare medarbetare,
Arkitekt

Svante Bengtsson

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Ulrika Romare

Tidigare medarbetare, Arkitekt SAR/MSA