KTH Campus

Akademiska hus och KTH arbetar nu med att ta fram ett antal nya detaljplaner för studentbostäder inom Campus KT. I samband med detta har 2BK arkitekter anlitats av Akademiska Hus som stöd i planprocessen och för att ta fram förslag på nya institutionsbyggnader inom området. 

Vi har ritat två nya hus, möjliga att använda för undervisnings- eller kontorsverksamhet. Det ena föreslås placeras intill Operahögskolan och det andra uppe vid Drottning Kristinas väg. Sammanlagt kommer de två byggnaderna att kunna inrymma ca 13000 m2 BTA. Bägge två är tänkta att uppföras i rött tegel, med en utformning som hämtar inspiration från den äldre tegelarkitekturen inom området, inte minst från den konsekventa och något kärva modernismen i Nils Ahrboms och Gunnar Henrikssons byggnader.

Skönhetsrådet berömmer våra hus i sitt remissyttrande. Om huset vid Drottning Kristinas väg skriver de att "den på ett självklart och skickligt sätt knyter an till tegeltraditionen inom området, samtidigt som det finns något tydligt framåtsyftande med den". Om det andra huset skriver de: "Vackert proportionerad och med en rättfram enkelhet faller tillbyggnaden till Alfvenaboratoriet/ Operahögskolan också den på ett fint sätt in i den tegeltradition som utvecklats inom KTH-området."

Bodi Karlman

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA