Inredning för nycirkus

Dans och Cirkushögskolan har gett oss i uppdrag att medverka i gestaltningen av deras nya lokaler för undervisning i cirkus.

På KTH-campus har byggvetenskaps gamla byggnad transformerats och renoverats till ändamålsenliga rum inkluderande en hall för träning, undervisning och publika cirkusföreställningar. Vår uppgift har varit att inreda skolan och gestalta en sekvens av rum från entré, foyer, ljussluss in till själva cirkushallen. I detta projekt har vi fokuserat framför allt på färg och ljus. Arkitekt för renoveringen har varit AIX.

Foto: © Tove Falk Olsson

Leif Brodersen

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Sanna Fogelvik

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Ulrika Romare

Tidigare medarbetare, Arkitekt SAR/MSA