Sundsvall stadskärna växer mot havet

Som tät urban miljö är Sundsvalls stenstad unik i Norrland och till sin karaktär unik i Sverige. Nu bygger vi ut staden i Inre hamnen tillsammans med Skanska.

För att regionen skall kunna växa och utvecklas måste dess kärna kunna erbjuda mångfald och bredd i utbudet.Ju större befolkning och täthet i kärnan, desto större bredd i utbudet, vilket ökar attraktiviteten och kan locka människor, kapital och kompetens att söka sig hit. Det är viktigt att skapa en stadsmiljö som ger förutsättningar för interaktion och utbyte.

2006–2007 medverkade vi i arbetet med att ta fram en vägledande stadsvision för centrala Sundsvall genom flera parallella uppdrag. Våra visioner utgör idag del av ramverket för stadens framtid och vi har fortsatt detta arbete med flera byggnadsprojekt i direkt anslutning till stenstaden.

Tillsammans med Skanska har vi tagit fram en ny detaljplan för området vid hamnträdgården i Inre hamnen som antogs 2013. Nu påbörjas arbetet med genomförande av byggprojektet och med projektering av det första kvarteret i den nya stadsdelen.


Beställare: Skanska
Plats: Sundsvall
År: 2010-2013
Ansvarig arkitekt: Per Kraft
Handläggande arkitekt: Bodi Karlman

Bodi Karlman

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA