Inre hamnen Sundsvall – Etapp 2

2BK har tillsammans med Skanska lämnat in en bygglovsansökan för det andra kvarteret vid Hamnträdgården i Sundsvall. Byggnadsarbetet är tänkt att påbörjas under 2017.


Kvarteret är utformat efter samma grundprinciper som den första etappen: en markerad sockelvåning, en uppdelad fasad med starka kulörer och ett livligt taklandskap. En arkitektonisk grammatik som tar sin inspiration i stadskärnans struktur och skala. Annorlunda planförutsättningar och nya önskemål från Skanska har gett upphov till andra planlösningar och fasaddetaljer än i etapp 1. De nya byggnaderna på Hamnträdgårdens södra sida kommer därmed att tillföra livfulla och varierade fasader mot parken och de omgivande gatorna.

Målet med utbyggnaden i Inre hamnen är att utvidga stadskärnan mot havet, att skapa en attraktiv och livlig stadsdel med blandat innehåll, en variationsrik bebyggelse som stöder parken och som ytterligare stärker stadens attraktionskraft. Den nya E4-bron har medfört att trafiken genom staden har minskat, vilket ger ett tydligare samband mellan stenstaden och havet. Samtidigt har de gamla kajerna uppgraderats och Hamnträdgården, småbåtshamnen och Casinot har blivit nya målpunkter. Här får Sundsvall ett välbehövligt tillskott av attraktiva bostäder som på bästa sätt tar vara på det centrala läget, alldeles intill tågstationen och vattnet.


Beställare: Skanska
Plats: Sundsvall
År: 2016-2017
Ansvarig arkitekt: Per Kraft
Handläggande arkitekt: Stefan Björnson

Bodi Karlman

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Marina Sandberg Papadaki

Arkitekt Ingenjör

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Stefan Björnson

Delägare, Arkitekt MSA