Inre hamnen Sundsvall

Målet är att utvidga stadskärnan mot havet, att skapa en attraktiv och livlig stadsdel med blandat innehåll, en variationsrik bebyggelse som stöder parken vid havet och som ytterligare stärker stadens attraktionskraft.


Den nya E4-bron har medfört att trafiken genom staden har minskat, vilket ger ett tydligare samband mellan stenstaden och havet. Samtidigt har de gamla kajerna uppgraderats och Hamnträdgården, småbåtshamnen och Casinot har blivit nya målpunkter. Här får Sundsvall ett välbehövligt tillskott av attraktiva bostäder som på bästa sätt tar vara på det centrala läget, alldeles intill tågstationen och vattnet.

Den nya bebyggelsen vid Hamnträdgården tar sin inspiration i stadskärnans struktur och skala. Ett varierat taklandskap, en markerad sockelvåning, butiksentré vid hörn, starka kulörer och ornamenterade ytor är alla typiska element i stenstadens arkitektoniska grammatik. Det första kvarteret i denna nya stadsdel blir 4 våningar högt med en indragen takvåning och längs ena sidan stadsradhus med takterrass.

Alla bostäder tar väl vara på sitt specifika läges potential. På bottenvåningarna, som lyfts upp ett halvt plan över gatan, får alla lägenheter och radhusen egna uteplatser mot gården. Takvåningarna får generösa terrasser och många lägenheter får balkong såväl mot gården i söder som mot Hamnträdgården. Planlösningarna är öppna och generösa med ljusa entréer och genomgående allrum med kök, ofta med balkonger på bägge sidor.

2BK har stått för idé, detaljplan, skissarbete, illustrationer, bygglov, bygghandlingar samt uppföljning under byggtiden.

2BK har tillsammans med Skanska lämnat in en bygglovsansökan för det andra kvarteret vid Hamnträdgården i Sundsvall. Byggnadsarbetet är tänkt att påbörjas under 2017.


Beställare: Skanska
Plats: Sundsvall
År: 2014-2016
Ansvarig arkitekt: Per Kraft
Handläggande arkitekt: Bodi Karlman - Etapp 1, Stefan Björnsson - Etapp 2

Bodi Karlman

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Marina Sandberg Papadaki

Arkitekt Ingenjör

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Stefan Björnson

Delägare, Arkitekt MSA (föräldraledig)