Fabriksparken - Sundbyberg

Hållbar stadsutveckling i Sundbyberg

Kabelfabriken i centrala Sundbyberg har hundraåriga anor som industri- och arbetsplatsområde. Under 2011 tog vi tillsammans med fastighetsägaren Diligentia fram en strategisk plan med huvudsakligt syfte att ge en sammanhållen vision för hur det kvarteren Kabeln och Eken kan utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Visionen för området är att skapa en modern och hållbar stadsdel med en blandning av arbetsplatser, boende och närservice. Kvarteret Kabeln skall vara en integrerad del av Sundbybergs stadskärna men samtidigt ha en stark egen identitet som betonar det unika i dess kulturhistoria.

Ett flertal nya byggnader ska uppföras på sikt, vilket gör projektet till en viktig del i den utveckling som redan påbörjats söder om Sundbybergs station, som bland annat innefattar den nya stadsdelen Annedal, tvärbanans förlängning från Alvik mot Solna samt stambanans nya järnvägsspår.

Under 2012 tog vi fram ett underlag för en ny detaljplan och för åtgärder i den yttre miljön som nu ligger till grund för det pågående detaljplanearbetet. Arbetet med planen har bedrivits med utgångspunkt i det brittiska miljöklassningssystemet BREEAM.

Läs mer i Sundbybergs planprogram för området som just nu ligger ute för samråd.

Bodi Karlman

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Robert Gorsetman

Arkitekt SAR/MSA

Stefan Björnson

Delägare, Arkitekt MSA (föräldraledig)