A house

Sommaren 2015 flyttade Arkitekturskolan till nya lokaler på KTH Campus och Akademiska Hus vill nu utveckla den gamla skolbyggnaden för ny verksamhet under namnet A house. Målet är att skapa en unik mötesplats och motor för kreativ utveckling som nyttjar ett gränsland mellan industri och näringsliv med inriktning mot nya näringar - mat, mode, media och forskning; en plats i ständig utveckling.

A house utgår från den ursprungliga arkitekturen, med mål att tydliggöra de kvaliteter och idéer som en gång skapade byggnaden. Huset skall omvandlas på ett varsamt sätt så att det kan behålla sin unika karaktär samtidigt som det ska fyllas med ett dynamiskt innehåll. Bottenvåningen skall öppnas upp och det gamla garaget aktiveras med nya verksamheter. På så sätt kan huset till fullo utnyttja sin strategiska position i närheten av KTH, Handelshögskolan, Musikhögskolan, DI och Östra station, med goda förbindelser till Frescati.

Huset har ofta blivit omnämnt som Stockholms fulaste hus och anses fortfarande provokativt i sin exklusiva kontext. Men med sin öppet redovisade stomme och grova materialitet är det ett av landets mest konsekventa byggnadsverk från 1900-talets senare del. Arkitekten Gunnar Henriksson gestaltade byggnaden som ett pedagogiskt exempel; en slags instruktionsbok för de blivande arkitekter som skulle utbildas där. Som många av oss på 2BK till exempel – vi gillar huset skarpt och är hedrade över att få vara arkitekter för ombyggnaden!

Beställare: Akademiska Hus 
Plats: Östermalmsgatan 26A, Stockholm
År: 2014 - pågående
Ansvarig arkitekt: Per Kraft
Handläggande arkitekt: Joel Hedgren

Elle-Kari Mannerfelt

Arkitekt MSA

Joel Hedgren

Delägare, Arkitekt SAR/MSA 

Julia Hedander

Arkitektpraktikant

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Sanna Fogelvik

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Tove Forsblom

Tidigare medarbetare
Arkitekt MFA/MSA