Hägerberget

Hägerberget 56 är en blåklassad fastighet intill Johannes kyrka. Stadsbyggnadsnämnden applåderar det föreslagna utförandet med en mycket välgestaltad 'glasfasett' som ackompanjerar den befintliga fasaden.

Den nyskapande glasfasaden mot gatan med sin släta yta, utan synliga bärverk och med sin enkelhet, harmonierar med den rikt utformade befintliga fasaden. Förslaget är lämpligt, varsamt och tar god hänsyn till husets och omgivningens höga kulturvärden. Även om detta tillvägagångssätt långt ifrån alltid är tillämpningsbart ser vi ändå Hägerberget 56 som ett gott referensobjekt för framtida utveckling av takvåningar i staden.

Ur protokollet från Stadsbyggnadsnämndens sammanträde rörande bygglov för Hägerberget 56, Stockholm, juni 2011.

Beställare: Brf Hägerberget 56
Plats: Stockholm
År: 2014
Ansvarig arkitekt: Svante Bengtsson
Handläggande arkitekt: Stefan Björnsson

Herman Arfwedsson

Tidigare medarbetare, Arkitekt SAR/MSA

Stefan Björnson

Delägare, Arkitekt MSA (föräldraledig)

Svante Bengtsson

Delägare, Arkitekt SAR/MSA