Fogden - Stadsutveckling i Gävle

Vi har gjort en förstudie för en ny detaljplan gällande Kvarteret Fogden i stadsdelen Brynäs (mycket centralt belägen i Gävle). Ett gammalt industrikvarter transformeras till ett stadskvarter med ungefär 200 nya lägenheter och lokaler. Idémässigt ansluter utformningen till de riktlinjer som utarbetats för den intilliggande gamla Läkerolfabrikens omvandling till centrala bostadskvarter. Vi vill ge kvarteret en viss industrikaraktär med tegelfasader, hög takhöjd, gröna terrasser och stora fönsterpartier.

Beställare: Folkets hus Fastighet
Plats: Gävle
År: 2017
Ansvarig arkitekt: Leif Brodersen
Handläggande arkitekt: Isa Ehn


Isa Ehn

Arkitekt MSA (föräldraledig)

Leif Brodersen

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Rasmus Westman

Arkitekt MSA