Villa vid Norrtäljeviken

I en vacker ekbacke med utsikt mot söder och Norrtäljeviken uppförs under 2018 ett nytt enfamiljshus för en byggmästare vi samarbetar med. Villan byggs med lättbetongblock och lättbetongelement putsade i ljus slätputs, delvis sockelklädd med grå betongsten försedda med terrassräcken av metallnät.

Elle-Kari Mannerfelt

Arkitekt MSA

Isak Boardman

Arkitektpraktikant

Leif Brodersen

Delägare, Arkitekt SAR/MSA