Danshögskolan, Stockholm

Inredning för dansare.

Danshögskolan har flyttat in i nya lokaler på Tekniska Högskolans campus i Stockholm. Vårt inredningsuppdrag har innefattat bland annat ny entré, foajéer, cafeteria och bibliotek.

De punktvis genomförda inredningsåtgärderna bryter mot den ursprungliga byggnadens råa industrikaraktär och ger snarare associationer mot teaterns värld.Genom att arbeta med LED-teknik skapades flexibla och rörliga ljuskoreografier. Montage och tillverkning av dessa har utförts av oss på kontoret.

Under 2011 byggdes en dansstudio om till ny film- och hörsal på Dans och Cirkushögskolan, också ritad av A1. Med en kvartscirkel i form av ett gulddraperi och uppbyggda gradänger byggdes ett nytt rum i ett befintligt rum.

Läs vidare om projektet som publicerades i tidningen Rum 2006.

Beställare: Danshögskolan
Plats: Campus KTH, Stockholm
År: 2006
Ansvarig arkitekt: Leif Brodersen
Handläggande Arkitekt: Per Kraft


Joel Hedgren

Delägare, Arkitekt SAR/MSA 

Leif Brodersen

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Ulrika Romare

Tidigare medarbetare, Arkitekt SAR/MSA