Bostadsområde i Saltsjö Boo

Ett äldre sommarstugeområde i Nacka håller på att förtätas och transformeras för permanentboenden. På uppdrag av en fastighetsutvecklare i Stockholm har vi gestaltat ett nytt bostadsområde bestående av tjugoåtta lägenheter i sju stycken mycket smala bostadshus placerade i sluttning. Vardera hus består längst ned av två lägenheter mot den lägre delen av tomten med varsin egen trädgård och på den högre omvända sidan två stora radhuslägenheter i ett plan med inredd vind, och med varsin egen trädgård.

 Stor vikt har lagts vid terränganpassning och bevarande av befintliga träd. Material: Varmförzinkad stålplåt, ljusgrått tegel och obehandlad träpanel. Material som återkommer i  trädgårdsanläggningarna. Byggstart planeras under hösten 2017

 Beställare: BRISK properties
Plats: Nacka, Stockholm
År: 2016 - pågående
Ansvarig arkitekt: Leif Brodersen
Handläggande arkitekt: Isa Ehn
                                    (Tidigare Hanna Michelson)

Hanna Michelson

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Isa Ehn

Arkitekt MSA

Leif Brodersen

Delägare, Arkitekt SAR/MSA