Blodcentralen

På uppdrag av Karolinska Sjukhuset har vi ritat Sveriges största blodcentral vid Odenplan i Stockholm.  


Utgångspunkt i utformningen av lokalerna har varit att Blodcentralen både skall var en lugn och trevlig miljö att besöka och en bra arbetsplats för 20 personer med krav på hygien och funktionalitet. Förutom blodgivning så inrymmer lokalerna ett kafé, personalutrymmen och konferens. 


Beställare: Blodcentralen
Plats: Odenplan, Stockholm
År: 2015-2016
Ansvarig arkitekt: Per Kraft
Handläggare: Joel Hedgren

Joel Hedgren

Delägare, Arkitekt SAR/MSA 

Stefan Björnson

Delägare, Arkitekt MSA (föräldraledig)