Accelerator – konsthall på Frescati

Nu projekterar vi Accelerator, Stockholms universitets nya mötesarena för konst, vetenskap och samhällsfrågor, i det gamla underjordiska fysiklaboratoriet Manne Siegbahn på Frescati.

Verksamheten kommer till stor del att vara publik och riktar sig till allmänhet, studenter och forskare. Syftet är att öppna för nytänkande på alla plan, genom att väcka forskningsfrågor, inspirera till nya utbildningar och bidra till annorlunda perspektiv på samhällsfrågor. Från och med 2019 kommer mötesplatsen att finnas i fysisk form, som en konsthall i det gamla fysiklaboratoriet som nu byggs om. 2BK har fått det hedersamma uppdraget att vara arkitekt för ombyggnaden.

Konsthallens entré planeras i en tillbyggnad mellan de befintliga husen, väl synlig från T-banan. I detta mellanrum skapas en mötesplats med plats för information, kafé med uteservering och ett litet auditorium. I de underjordiska lokaler där fysikerna tidigare hade sin partikelaccelerator, två våningar ned från entréhallen, placeras de två stora utställningssalarna.

Accelerator bygger på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete inom Stockholm universitets mastersprogram Curating Art med externa parter, däribland Magasin III. Initiativtagare till Accelerator är professor emerita i konstvetenskap Margaretha Rossholm Lagerlöf och Magasin III:s chef David Neuman, affilierad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet. Rektor Astrid Söderbergh Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator 2015. Konstnärlig ledare är Richard Julin, tidigare biträdande museichef och chefsintendent på Magasin III.


Se en illustrerad film om projektet här nedan:

Beställare: Akademiska Hus 
Plats: Frescati, Manne Siegbahn-labbet
År: 2016-Pågående
Ansvarig arkitekt: Per Kraft
Handläggande arkitekt: Ylva Fagraeus Lundström

Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA

Ylva Fagraeus Lundström

Arkitekt MSA