Havet och Höjden i Nacka

Ett äldre sommarstugeområde i Nacka håller på att förtätas och transformeras för permanentboenden. På uppdrag av en fastighetsutvecklare i Stockholm har vi gestaltat två nya bostadsområden, "Havet" och "Höjden" bestående av totalt tjugofyra lägenheter i sex stycken mycket smala bostadshus placerade i sluttning. Vardera hus består längst ned av två lägenheter mot den lägre delen av tomten med varsin egen trädgård och på den högre omvända sidan två stora radhuslägenheter i ett plan med inredd vind, och med varsin egen trädgård. Stor vikt har lagts vid terränganpassning och bevarande av befintliga träd. 

Säljstart under hösten 2017 och byggstart planeras under våren 2018.

För mer information om försäljningen, besök BRISK properties hemsida här.Beställare: BRISK properties
Plats: Nacka, Stockholm
År: 2016 - pågående
Ansvarig arkitekt: Leif Brodersen
Handläggande arkitekt: Isa Ehn 2017
Hanna Michelson 2016

Hanna Michelson

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Isa Ehn

Arkitekt MSA (föräldraledig)

Leif Brodersen

Delägare, Arkitekt SAR/MSA