Beställare

2BK arkitekter har idag förmånen att få jobba med några av Sveriges största och mest professionella beställare, såsom Akademiska Hus, Diligentia, Folksam, med byggbolag som Skanska, Rekab, Båge Bygg, med ett flertalkommuner runt om i landet och även med en stor mängdbostadsrättsföreningar och privata beställare.