Om- och tillbyggnader

2BK arkitekter har en lång och gedigen erfarenhet av om- och tillbyggnadsprojekt i alla storlekar; från stora kontorshus till små privatbostäder. Vi formar våra projekt i nära samarbete med våra beställare och hjälper dem med att analysera projektets förutsättningar och att fram skisser och att utvärdera olika scenarier. Vår stora bredd gör att vi kan hjälpa er med det mesta i projektet; från detaljplaneskedet och vidare genom projekterings-, bygg- och inredningsfaserna.

Processen brukar förenklat se ut så här:

  1. 2BK analyserar gällande detaljplan och fastställer inom vilka ramar en eventuell om- eller tillbyggnad är möjlig eller om detaljplanen behöver ändras.
  2. Vi inventerar fastigheten och hjälper er att ta fram korrekta ritningsunderlag
  3. Vi tar fram skisser och idéer; ofta redovisar vi olika alternativ och scenarier i detta tidiga skede för att tillsammans med våra beställare bättre kunna utvärdera hur projektet skall definieras.
  4. Därefter tar vi fram en förslags-/ programhandling. Den beskriver projektet översiktligt och kan se ut på olika sätt beroende på typ av projekt och beställarens önskemål.
  5. Vi tar också fram en bygglovsansökan om detta krävs. Där måste alla exteriöra förändringar redovisas. Det innebär att vi tar fram ritning över planer och sektioner samt fasader. Vi sköter alla kontakter med myndigheter och redovisar tankar och förslag för er innan ansökan skickas in till stadsbyggnadskontoret.
  6. Sedan projekterar vi ombyggnaden och ta fram ett förfrågningsunderlag för byggnadsentreprenaden. I denna fas krävs oftast hjälp av andra experter inom konstruktion, VVS, el, mm. Vi kan hjälpa er med att hitta dessa konsulter genom vårt stora kontaktnät.
  7. Byggnadsentreprenaden genomförs. Vi följer upp arbetena på plats och deltar i byggmöten och eventuella möten med hyresgäster eller boende.
  8. Projektet avslutas med att produkten verifieras. Vi tar fram relationshandlingar och deltar i slutbesiktning och godkännande av arbetena.