Nybyggnader privat

Vi hjälper er med:

 1. Analyser och skisser:

 • att analysera och uttolka tomtens förutsättningar och möjligheter
 • att tillsammans med er ta fram olika programskisser, bilder och modeller och utvärdera dessa
 • att ta fram enkla kalkylunderlag och analyser av möjligheter för din fastighet

2. Myndighetskontakter:

 • att ta fram korrekta handlingar för bygglovsansökan och bistå er under hela ansökningsprocessen
 • att företräda er i olika möten med myndigheter och andra konsulter

3. Genomförande

 • att när bygglovet vunnit laga kraft, leda och samordna projekteringen av de detaljerade förfrågningsunderlagen
 • att hitta bra konsulter och bra entreprenörer som kan lämna anbud
 • att hjälpa er med kontraktsunderlag, utvärdering och upphandling av entreprenaden
 • att leda byggmöten under byggtiden
 • att slutföra byggprojektet och se till att entreprenaden avslutas i utsatt tid och till er belåtenhet
 • att följa upp och utvärdera slutresultatet liksom processen i dess helhet