Hur vi arbetar

2BK Arkitekter arbetar med stads- och fastighetsutveckling i alla skalor och skeden, från vision till genomförande. Vi skapar vackra och långsiktigt hållbara miljöer, såväl hela stadsdelar som enskilda nybyggnader, ombyggnader och inredningar. 

Vårt fokus ligger på det platsspecifika och mötet mellan olika skalor; hur genomtänkta detaljer kan skapa bättre byggnader och rum likaväl som hur arkitekturen kan bidra till en bättre urban helhet. Vår stora bredd ger oss förutsättningar för att kunna hantera en allt mer komplex plan- och byggprocess och skapa bestående mervärden åt våra beställare. Vi tar ansvar från första programskiss, genom hela plan- och byggprocessen ända fram till färdigställande och inflyttning.