Bodi Karlman

Tidigare medarbetare
Arkitekt SAR/MSA

Tel. +46-8-51 81 79 08
E-post Bodi Karlman

Studier

 • 2001-2008 — Studier vid Arkitekturskolan, KTH i Stockholm. Arkitekturexamen.
 • 2005-2006 — Arkitekturstudier vid Universität der Künste, Berlin
 • 1995-2001 — Fristående kurser vid Stockholms Universitet i bl.a. i teoretisk filosofi, litteraturvetenskap och idéhistoria. Högskoleexamen.

Projekt

2BK arkitekter / A1 arkitekter. Anställning 2010-

 • Tendern 12, Stockholm. Inredning vind. Bygglov 2015-16.
 • Inre Hamnen, Sundsvall. Bygghandlingar flerbostadshus 2015-2016.
 • Söder, Gävle. Programhandlingar till flerbostadshus 2014-2015.
 • Mandelblomman, Spånga. Bebyggelsestudie om ca 300 nya bostäder, åt NCC 2014.
 • Blåklinten, Stockholm. Inredning av vind till sju små lägenheter. Bygglov 2014.
 • Västra Sicklaön. Bebyggelseutredning för Nacka kommun 2014-15.
 • KTH värme- och kraftcentral. Utredning av ombyggnad/ny användning för Akademiska hus 2014.
 • Tröskverket 1, Stockholm. Utredning vindsinredning 2014.
 • Kabeln & Eken, Sundbyberg. Utvärdering av befintliga byggnader och infrastruktur enligt Breeam Communities RE 02 åt Diligentia 2013.
 • Inre Hamnen, Sundsvall. Programhandlingar, systemhandlingar och bygglov flerbostadshus 2013-2015.
 • KTH, Stockholm. Underlag för detaljplaner vid Drottning Kristinas väg och Teknikringen. Förslag till högskolebyggnader, samordning, åt Akademiska Hus 2013-
 • Fasanen 2, Stockholm. Inredning av råvind till fyra vindslägenheter. Bygglov 2013.
 • Ull 4, Danderyd. Om- och påbyggnad av villa. Bygglov 2013.
 • Kabeln, Sundbyberg. Kontorsbyggnad vid Löfströms allé. Programhandlingar 2012.
 • Krejaren 18, Stockholm. Bygglov, vindsinredning 2012.
 • Inre Hamnen, Sundsvall. Underlag för detaljplan, exploateringsskisser 2010-2013.
 • Karolinska Institutet. Skissförslag ny aula, Medicinska föreningen 2011.
 • Området mellan broarna vid Skanstull, Stockholm. Exploateringsskisser år 2011.
 • Vindruvan 10, Stockholm. Utredningar av möjligheter till vindsinredning 2011.
 • Bananen 7, Stockholm. Bygglov vindsinredning 2011.
 • Lindhov, Botkyrka. Exploateringsskisser för radhus- och villabebyggelse 2011.
 • Barken, Umeå. Visualiseringar och detaljprojektering åt Rekab 2011.
 • Kabeln, Sundbyberg. Strategisk plan för området, exploateringsskisser, underlag för detaljplan, visualiseringar m m för Diligentia 2010-13
 • Marsken, Sollentuna. Visualiseringar åt Skanska 2010.

Ahrbom & Partner. Anställning 2008-2010. Praktik 2006-2007.

 • Klamparen 10, Stockholm; Programhandling; inplacering av Skolverket för Fabege, 2010.
 • KTH 43:10. Ombyggnad. Skisser och programutredningar för Akademiska hus, 2010.
 • KTH 43:35, Stockholm. Skyltprogram 2010.
 • KTH, Biblioteksstråket. Parallellt skissuppdrag 2010.
 • Klamparen 10, Stockholm. Om- och påbyggnad. Skisser och programutredningar 2009.
 • ECDC, Solna. Om-och tillbyggnad av kontor. Fördjupade programhandlingar 2009.
 • Svenska ambassaden i Beijing. Skissförslag ny kanslibyggnad 2009.
 • KTH 43:35, Stockholm. Om- och tillbyggnad. Detaljprojektering 2009.
 • Gamla riksdagshuset, Stockholm. Ombyggnad för Kammarrätten. Detaljprojektering 2008.
 • Ahrbom & Partner, skeppsbron 44. Kontorsinredning 2007.
 • Stockholms Stadsbibliotek. Allmän tävling 2006.

FL arkitekter. Praktik 2004-2005.

 • Förnyelse av Danderyds sjukhus. Parallellt uppdrag 2005.
 • Badhus/spa i Fredhäll, SVPH, Stockholm 2004.
 • Akutmottagning i Huddinge sjukhus, systemhandlingar 2004.

Övrigt