Vinst för 2BK:s medarbetare Camilla Lindberg

Grattis till  Camilla Lindberg som tillsammans med Renato Adriasola och Hanna Skoglund tog hem delat första pris i fastighetskontorets arkitekttävling för mobila caféer och kiosker.

Tävlingsuppgiften bestod i att för fastighetskontorets räkning ta fram förslag till utformning av paviljongbyggnader som kan användas i olika typer av stadsmiljöer och vara anpassningsbar i sin funktion.

Bland 146 inkomna bidrag var "Stadsreflektioner" ett av de tre förslag som övertygade juryn mest: "Ett förslag med en tilltalande enkelhet i design och byggbarhet. Med speglingseffekten kommer kiosken att leva med stadens förnyelse och förändring."

Förslaget "Stadsreflektioner" tilldelas delat första pris: 200 000kr samt uppförande av förslaget i full skala. Läs hela förslaget här.

#2BKARK