Vi ritar konsthall på Frescati

Nu projekterar vi Accelerator, Stockholms universitets nya mötesarena för konst, vetenskap och samhällsfrågor, i det gamla underjordiska fysiklaboratoriet Manne Siegbahn på Frescati.


Läs mer om projektet här!

#2BKARK