Stort intresse för våra och Skanskas bostäder i Sundsvalls inre hamn

Nästa steg är workshops med några av spekulanterna.

Mer info om projektet finns här

#2BKARK