Radhus i Östersund

2BK Arkitekter har i samarbete med Pentagon Arkitektkontor (genom Håkan Nilsson) ritat ett litet radhusområde i den södra utkanten av Östersund.

Beställare är Trångsvikens Bygg på Frösön. Detaljplanen har varit hårt uppstyrd i avseende på gestaltning, materialval och färger. Området ligger intill en stor plantskola och skall ges en karaktär av trädgårdsstad med häckar, planteringar och träd. Trädgårdssidan mot sydväst har utsikt över Storsjön. Byggstart våren 2014.

#2BKARK