Kvarnholmsvägen blir stadsgata

2BK har tillsammans med Nacka kommun arbetat fram ett program för omvandlingen av området kring Henriksdalsberget till en tätare och livligare stadsmiljö. Vi har tagit fram planer och illustrationer till planprogrammet som är ute på samråd 7/2 till 17/3. Läs mer här

#2BKARK