Institutionsbyggnader på KTH

Akademiska hus och KTH arbetar nu med att ta fram ett antal nya detaljplaner för studentbostäder inom Campus KT. I samband med detta har 2BK arkitekter anlitats av Akademiska Hus som stöd i planprocessen och för att ta fram förslag på nya institutionsbyggnader inom området. 

Skönhetsrådet berömmer våra hus i sitt remissyttrande. Om huset vid Drottning Kristinas väg skriver de att "den på ett självklart och skickligt sätt knyter an till tegeltraditionen inom området, samtidigt som det finns något tydligt framåtsyftande med den". Om det andra huset skriver de: "Vackert proportionerad och med en rättfram enkelhet faller tillbyggnaden till Alfvenaboratoriet/ Operahögskolan också den på ett fint sätt in i den tegeltradition som utvecklats inom KTH-området."

Läs mer och se fler bilder om projektet här.

#2BKARK