Höga höjder i Gävle

Idag publicerar Gäfle Dagblad och Arbetarbladet 2BK's förslag om ny bostadsbebyggelse i stadsdelen Gamla Gefle. 

Tillsammans med Folkets hus fastighet i Gävle AB, har 2BK utvecklat det tidigare förslaget om påbyggnad av Folkets hus. I det nya förslaget har påbyggnaden vuxit till en 30 våningar hög och slank byggnadskropp, som rymmer såväl bostäder som publika våningar, alla med storslagen utsikt genom de generösa fasadglaspartierna. Om förslaget antas kan Norrland komma att få sin första skyskrapa. 

Läs mer om projektet och pressmeddelandet från Folkets hus fastighet här

#2BKARK