Grönt ljus från Stadsbyggnadsnämnden!

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för vindstillbyggand i Kv Båtsmannen större 19!

I beslutet skriver nämnden bl.a. följande: 

"Det valda tillvägagångssättet är att betrakta som ett tillägg av en tydlig årsring. Om mer återhållsamma åtgärder hade utförts, hade det inte varit lika tydligt vad som är ursprungligt och vad som är nutida tillskott."-utdrag ur Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2/2013

Vi uppskattar inställningen!

#2BKARK