Full fart på bygget på Kungsholmen

Mycket på gång i vårt vindsprojekt på Kungsholmen där 4 nya hyresrätter beräknas stå klara efter jul.


I etagelägenheten i gårdshuset är golvet på plats, målning pågår och snickerier levereras. Samtidigt byggs innerväggar och elen dras i gatuhuset. Läs mer om projektet här.

#2BKARK