Första spadtaget för Accelerator!

Nu är äntligen bygget av Accelerator igång - Stockholms och universitetets nya konsthall. 2BK är arkitekter för projektet.


Första spadtaget togs av rektor Astrid Söderbergh Widding, Magnus Huss från Akademiska hus och Richard Julin, konstnärlig ledare på Accelerator. Men först spelade the Great Learning Orchestra ett stycke med spadar och skovlar som bärande instrument. En fantastisk start, nu ser vi fram emot invigningen nästa höst!

#2BKARK