Fler på kontoret!

I vår har vi fått ett välbehövligt tillskott på 2BK arkitekter. 

Vi hälsar välkomna till Tove Forsblom, tidigare anställd på Lindberg/Stenberg arkitekter, Elle-Kari Mannerfelt från Bornstein/Lyckefors arkitekter, och Julia Hedander, utbildad vid University of East London och tidigare praktikant på A1 arkitekter.

#2BKARK