Fler på kontoret!

Vi har fått tillskott på 2BK arkitekter.

Vi hälsar välkomna till Elena Favaro, arkitekt och miljöingenjör, Ola Lindh, byggnadsingenjör och tidigare praktikant på 2BK arkitekter, Martina Garreta Cano, arkitekt och stadsplanerare, Amanda Leander, kontorsassistent och receptionist och Ylva Fagraeus Lundström, arkitekt.

#2BKARK