Detaljplanearbetet för kvarteret Kabeln i Sundbyberg är igång!

Vi har tillsammans med Diligentia tagit fram underlaget som ligger till grund för kommunens planprocess som just kickat igång! 

I det gamla fabriksområdet intill Marabouparken föreslår vi en modern och aktiv stadsdel med en blandning av arbetsplatser, boende och närservice. En stadsdel som integreras väl med Sundbybergs stadskärna och samtidigt ges en egen identitet. Här kan du kolla in projektet närmare och vill du läsa kommunens planbeskrivning som nu ligger ute för samråd så hittar du den här.

#2BKARK