Bygget av Lyftsaxen är i full gång!

I Stureby håller vårt projekt Lyftsaxen på att byggas. Nu är fyra av de sex parhusen under byggnation och vi ser fram emot att snart se de första husen färdigställda! 

Läs mer om projektet här


#2BKARK