Vinst i markanvisningstävling!

2BK vann markanvisningstävlingen om det ”blå” området på Tosterön i Strängnäs - i samarbete med Kreativa Bostäder AB. Projektet innefattar två stora flerbostadshus samt ett antal stadsradhus längs det nya bostadsområdets huvudgata. Den nya stadsdelen uppförs strax utanför stadskärnan på andra sidan Tosteröbron, i en vacker sydsluttning. Nu startar bygglovsskedet.

Se fler bilder här.

#2BKARK