2BK <3 Arkitektskolan=sant

Akademiska Hus ska utveckla gamla Arkitekturskolan på Östermalmsgatan till A House, en internationell mötesplats för kunskap, kreativitet och entreprenörskap och 2BK har fått det hedrande uppdraget att vara arkitekter för ombyggnaden. 

Byggnadens råa brutalistiska betongarkitektur skapar unika förutsättningar för en tillåtande och inspirerande miljö och Akademiska hus har anlitat Atelier Slice för hjälp med att ge byggnaden ett helt nytt innehåll. Gatuplanet är tänkt att inrymma en marknadsplats med ett varierat utbud av mat och butiker, vilket kommer att tillföra nya värden till den omgivande stadsmiljön och bli ett dragplåster för byggnaden i sin helhet. I A House skall också finnas plats för arrangemang och möten som stödjer innovationer och närmare samarbeten mellan olika akademiska discipliner, näringsliv, akademi och den omgivande staden. På våningsplanen högre upp i byggnaden kommer att erbjudas lokaler till kreativa företag och annan verksamhet som kan bidra till helheten.

Som fd studenter på skolan har vi formats av byggnadens karaktärsfulla lokaler och ser fram emot att få vara med om att utveckla detta kärva hus som vi tycker så mycket om.

#2BKARK