2BK +

2BK arkitekter har ett kontinuerligt utbyte och samarbete med några av de främsta arkitektkontoren i ett par av de snabbast växande regionerna utanför Stockholmsområdet: UNIT i Göteborg, Zero i Malmö/Lund och Pentagon i Åre/Östersund. Genom detta samarbete kan vi åta oss uppdrag och erbjuda lokal närvaro även i dessa områden. Detta nätverk kallar vi Plus.