Om 2BK arkitekter

Vi arbetar med stads- och fastighetsutveckling i alla skalor och skeden, från vision till genomförande. Vi skapar platsspecifika, vackra och hållbara miljöer för framtiden, såväl hela stadsdelar som enskilda nybyggnader, ombyggnader och inredningar. Läs mer

Aktuellt

Inflyttat i Inre hamnen

Nu har de boende flyttat in i Inre hamnens första etapp i Sundsvall och kan därmed njuta av havsutsikt, solig innergård och kafé på hörnet ...

Studieresa

2BK på studieresa i Bordeaux!