Om 2BK arkitekter

Vi arbetar med stads- och fastighetsutveckling i alla skalor och skeden, från vision till genomförande. Vi skapar platsspecifika, vackra och hållbara miljöer för framtiden, såväl hela stadsdelar som enskilda nybyggnader, ombyggnader och inredningar. Läs mer

Aktuellt

Bygget av Lyftsaxen är i full gång!

I Stureby håller vårt projekt Lyftsaxen på att byggas. Nu är fyra av de sex parhusen under byggnation och vi ser fram emot att snart ...

Inflyttat i Inre hamnen

Nu har de boende flyttat in i Inre hamnens första etapp i Sundsvall och kan därmed njuta av havsutsikt, solig innergård och kafé på hörnet ...