Om 2BK arkitekter

Vi arbetar med stads- och fastighetsutveckling i alla skalor och skeden, från vision till genomförande. Vi skapar platsspecifika, vackra och hållbara miljöer för framtiden, såväl hela stadsdelar som enskilda nybyggnader, ombyggnader och inredningar. Läs mer

Aktuellt

Kvarnholmsvägen blir stadsgata

2BK har tillsammans med Nacka kommun arbetat fram ett program för omvandlingen av området kring Henriksdalsberget till en tätare och livligare stadsmiljö. Vi har tagit ...

Vinst i markanvisningstävling!

2BK vann markanvisningstävlingen om det ”blå” området på Tosterön i Strängnäs - i samarbete med Kreativa Bostäder AB. Projektet innefattar två stora flerbostadshus samt ett antal ...