Om 2BK arkitekter

Vi arbetar med stads- och fastighetsutveckling i alla skalor och skeden, från vision till genomförande. Vi skapar platsspecifika, vackra och hållbara miljöer för framtiden, såväl hela stadsdelar som enskilda nybyggnader, ombyggnader och inredningar. Läs mer

Aktuellt

Fler på kontoret!

Vi har fått tillskott på 2BK arkitekter till hösten.

2BK på studieresa!

Nu landar 2BK i staden som aldrig sover: New York!