Om 2BK arkitekter

Vi arbetar med stads- och fastighetsutveckling i alla skalor och skeden, från vision till genomförande. Vi skapar platsspecifika, vackra och hållbara miljöer för framtiden, såväl hela stadsdelar som enskilda nybyggnader, ombyggnader och inredningar. Läs mer

Aktuellt

Första spadtaget för Accelerator!

Nu är äntligen bygget av Accelerator igång - Stockholms och universitetets nya konsthall. 2BK är arkitekter för projektet.


Tillskott på 2BK

Lagom till hösten välkomnar vi Tolla, Henrietta och Johan till kontoret!