Om 2BK arkitekter

Vi arbetar med stads- och fastighetsutveckling i alla skalor och skeden, från vision till genomförande. Vi skapar platsspecifika, vackra och hållbara miljöer för framtiden, såväl hela stadsdelar som enskilda nybyggnader, ombyggnader och inredningar. Läs mer

Aktuellt

Vinst i markanvisningstävling!

2BK vann markanvisningstävlingen om det ”blå” området på Tosterön i Strängnäs - i samarbete med Kreativa Bostäder AB. Projektet innefattar två stora flerbostadshus samt ett antal ...