Om 2BK arkitekter

Vi arbetar med stads- och fastighetsutveckling i alla skalor och skeden, från vision till genomförande. Vi skapar platsspecifika, vackra och hållbara miljöer för framtiden, såväl hela stadsdelar som enskilda nybyggnader, ombyggnader och inredningar. Läs mer

Aktuellt

Accelerator i Dagens Nyheter

I dag kan man läsa om Accelerator i Dagens Nyheter, där 2BK är arkitekter för projektet!

Första spadtaget för Accelerator!

Nu är äntligen bygget av Accelerator igång - Stockholms och universitetets nya konsthall. 2BK är arkitekter för projektet.